Příspěvek 04

Od 13. srpna 2013 do 29. ledna 2014 ministr dopravy v demisi.
Od 10. července 2013 do 13. srpna 2013 ministr dopravy.

Osobní údaje

Zdeněk Žák se narodil 2. července 1968. Je ženatý, má tři děti.

Vzdělání

Studium Gymnázia v Českém Těšíně ukončil maturitou v roce 1986. Dále navštěvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně, kterou zakončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1996 s titulem Bc.

Profesní a veřejná činnost

Zdeněk Žák byl v letech1990 až 1995 personálním ředitel DIPLO. Po té do roku 1997 vládním radou na Ministerstvu dopravy a spojů ČR. Od roku 1997 působil v Českých drahách na různých pozicích, nejprve do roku 1998 jako tajemník Správní rady, po té do roku 1999 jako ředitel odboru vnějších vztahů a v roce 2000 jako poradce generálního ředitele. V letech 2000 až 2001 byl poradce předsedy vlády ČR. Od roku 2000 do roku 2003 byl generálním inspektorem v Českých drahách a do roku 2006 pak v Drážní inspekci. V roce 2007 působil jako zmocněnec pro přípravu agendy českého předsednictví EU v oblasti dopravy. V letech 2007 až 2008 byl odborným poradcem pro strategické projekty ČR v oblasti logistiky a kombinované dopravy na Ministerstvu dopravy ČR. V letech 2006 až 2009 externě spolupracoval s Drážní inspekcí jako vrchní rada. V roce 2009 byl náměstkem ministra dopravy a předsedou Dozorčí rady Českých drah. V letech 2009 až 2011 byl opět vrchní rada na Drážní inspekci. V letech 2009 až 2013 působil také jako odborný konzultant pro oblast velkých projektů v oboru bezpečnosti dopravy, stability dopravních a infrastrukturních systémů a vyšetřování nehod. Od roku 2012 do 2013 vykonával funkci starosty Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií.

Jazyky

Zdeněk Žák ovládá jazyk anglický aktivně, německý pasivně, ruský pasivně a polský pasivně.

Ministrem dopravy byl Zdeněk Žák jmenován dne 10. července 2013.

Přejít nahoru